Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

ZAWIADOMIENIE

8 listopada 2017

Na   podstawie   art. 20   ust. 1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o   samorządzie   gminnym   /tekst jednolity Dz.  U.  z   2017 r.,   poz. 1875 z późn. zm./    zwołuję   na    dzień  17 listopada 2017  r.  o godzinie  10.00  XLII  Sesję Rady Gminy Łyse.

Pliki do pobrania