Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

OGŁOSZENIE

3 kwietnia 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych poszukuje osoby  na stanowisko  - ASYSTENT  RODZINY.

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie

Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba. która:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań  asystenta rodziny należy w szczególności:

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w jej miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

Postępowanie rekrutacyjne:

Z  kandydatem, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "ASYSTENT  RODZINY" należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych pokój nr 12 na parterze budynku Urzędu Gminy w Łysych, przy ulicy Ostrołęckiej 2, w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godziny 1500 .

 

Łyse dnia 03 kwietnia 2018r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych mgr Halina Nicewicz