Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Obwieszczenie

7 maja 2018

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 07 maja 2018 r., znak WOOŚ-II.420.192.2018.MPR.5, w sprawie wystąpienia tutejszego organu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie drogi gminnej NR 250727W Lipniki-Szafranki od km 0+000,00 do km 5+931,92.

Pliki do pobrania