Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Obwieszczenie

7 maja 2018

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 07 maja 2018 r., znak WOOŚ-II.420.192.2018.MPR.7, w sprawie wydania postanowienia nienakładającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Odbudowa drogi gminnej NR 250727W Lipniki-Szafranki od km 0+000,00 do km 5+931,92.

Pliki do pobrania