Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Strona główna

Artykuły

NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

21 stycznia 2020

Wójt Gminy Łyse informuje, że w terminie od 03 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Łyse pokój nr 9 (parter budynku) producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej o: NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
Powiększ zdjęcie

#02 KURPIOWSKI BIEG MORSA

20 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie

INFORMACJA

20 stycznia 2020

Wójt Gminy Łyse informuje, że Gmina Łyse na początku roku 2020 zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁYSE I/2020

20 stycznia 2020

Informacja o zasadach wydobycia piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych

20 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie

Orkiestra zagrała w Zalasiu

17 stycznia 2020

W 28 finale WOŚP pod pełnym energii hasłem: „Wiatr w żagle”, zorganizowanym na terenie gminy Łyse,  po raz  kolejny wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalasiu. Wolontariusze wraz z miejscowym koordynatorem akcji – sołtysem Zalasa, panem Mirosławem Bałdygą -  kwestowali  już w piątek w szkołach parafii Zalas, a także po niedzielnych mszach w Zalasiu i Łysych.

Czytaj więcej o: Orkiestra zagrała w Zalasiu
Powiększ zdjęcie

Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020!

17 stycznia 2020

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!
Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

Czytaj więcej o: Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020!
Powiększ zdjęcie

UWAGA ROLNICY

16 stycznia 2020

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

Czytaj więcej o: UWAGA ROLNICY

Informacja

16 stycznia 2020

Gmina Łyse informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łyse” w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-14-093/18 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020 nie uzyskał akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i pozostał bez rozpatrzenia na etapie oceny formalnej.

Czytaj więcej o: Informacja

Planowane wyłączenia prądu w rejonie ostrołęckim w dniach 20-24.01.2020 r.

16 stycznia 2020

KURS – DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

16 stycznia 2020

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁOMŻY ZAPRASZA NA KURS DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO

Czytaj więcej o: KURS – DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

14 stycznia 2020

Rozbiórka budynku starej szkoły w Zalasiu

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV na okres 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

14 stycznia 2020

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III na okres 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

14 stycznia 2020

Audyt zewnętrzny wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018

13 stycznia 2020

Jak przebiegała realizacja niektórych zadań realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018? Czy zadania były realizowane w sposób prawidłowy? Czy występują obszary wymagające poprawy lub dodatkowych analiz? Na powyższe pytania udziela odpowiedzi Audyt zewnętrzny wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018 wykonany przez inż. Łukasza Ratyńskiego Upr. Bud. Nr MAZ/0387/WBKb/18 na zlecenie Wójta Gminy Łyse Grzegorza Fabiszewskiego.

Czytaj więcej o: Audyt zewnętrzny wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

9 stycznia 2020

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Czytaj więcej o: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich
Powiększ zdjęcie

Przedsiębiorczość w świątecznym wydaniu w Szkole Podstawowej w Łączkach

9 stycznia 2020

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Łączkach rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów jest jednym z podstawowych priorytetów. To także jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym.

M. Kaczmarczyk
Czytaj więcej o: Przedsiębiorczość w świątecznym wydaniu w Szkole Podstawowej w Łączkach
Powiększ zdjęcie

NOWA PRACOWNIA INFORMATYCZNA W ZALASIU

9 stycznia 2020

W grudniu 2019 r. Gmina Łyse zakończyła realizację zadania polegającego na utworzeniu nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Zalasiu. W ramach realizacji zadania firma Wilanka Sp. z o.o. z Warszawy  wykonała instalację elektryczną oraz sieć LAN dla 19 stanowisk komputerowych oraz tablicy interaktywnej. Pracownia komputerowa została wyposażona w nowe meble: biurko, stoliki oraz krzesła.  Zamontowano tu również nowy sprzęt: 18 zestawów komputerowych, serwer z monitorem, laptop, drukarkę,  tablicę interaktywną oraz projektor multimedialny.

Czytaj więcej o: NOWA PRACOWNIA INFORMATYCZNA W ZALASIU