„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Wybory samorządowe 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29 maja 2018 r.

18 czerwca 2018

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29 maja 2018 r.

Uchwała Nr XLV/269/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 w sprawie podziału Gminy Łyse na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

6 marca 2018

Uchwała Nr XLV/268/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 w sprawie podziału Gminy Łyse na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

6 marca 2018

Zasady dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędnika wyborczego

27 lutego 2018

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

17 stycznia 2018

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Czytaj więcej o: Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Informacja

20 czerwca 2017

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych ….

Czytaj więcej o: Informacja

I N F O R M A C J A

20 czerwca 2017

Wójt Gminy Łyse zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych w 2018 r.

Czytaj więcej o: I N F O R M A C J A