Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” polegający na zapewnieniu osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Pomoc może być przyznana w formie:

  1. posiłku dla osób posiadających dochód do wysokości 150 % kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
  2. świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób posiadających dochód do wysokości 150 % kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
  3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób posiadających dochód do wysokości 150 % kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji zadania ustala się od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2021 r.  wynosi 96 800,00 zł. 

Udział środków własnych gminy wydatkowanych na realizację programu musi stanowić kwotę nie mniejszą niż 20% planowanego kosztu programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2021 roku. 

Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wyniesie 121 000,00 zł.