Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Z PLACU BUDOWY

Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse będzie polegała na powstaniu wygrodzonego, utwardzonego placu z wiatami magazynowymi, garażami i zapleczem socjalnym. W PSZOK rozmieszczone będą kontenery i kosze na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. W oparciu o wyposażenie i infrastrukturę prowadzona będzie pogłębiona segregacja odpadów komunalnych. Dodatkowo powstanie magazyn rzeczy odzyskanych oraz ścieżka edukacyjna wraz z salką szkoleniową.

Realizacja zadania przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gminy Łyse poprzez położenie nacisku na kwestie powtórnego odzyskiwania powstających odpadów komunalnych i wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Budowa PSZOK jest wskazana jako zadanie priorytetowe wymienione w Planie Rozwoju Lokalnego, oraz Planie Ochrony Środowiska. Gmina Łyse na chwilę obecnie posiada ograniczenia infrastrukturalne w zakresie funkcjonowania PSZOK. Budowa i wyposażenie PSZOK jest konieczne do realizacji przez Gminę Łyse założonych ustawowo poziomów odzyskiwania odpadów.

Zadanie przyczyni się do zapewnienia wszystkim mieszkańcom gminy Łyse dostępu do infrastruktury PSZOK umożliwiającej prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz kompleksowej selektywnej zbiórki wszystkich rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych, łącznie z odpadami niebezpiecznymi oraz budowlanymi.
Realizacja zadania pozwoli na objęcie bezpośrednio jej pozytywnymi skutkami 100 % ogółu ludności gminy. Wyposażenie punktu umożliwi zapewnienie zainteresowanym możliwości bezpłatnego wypożyczenia przyczepek samochodowych lub zamówienia transportu bezpośrednio z domu. Pogłębiona, selektywna zbiórka odpadów komunalnych przyczyni się również do obniżenia bądź utrzymania na niskim poziomie stale rosnących kosztów w zakresie utrzymania zbiorowego systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Infrastruktura budowanego punktu stanowić będzie bazę dla funkcjonowania Gminnej Jednostki Usług Komunalnych, włączając w to niezbędne pomieszczenia socjalne oraz zaplecze techniczne. Razem z działaniami inwestycyjnymi w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” realizacja inwestycji przyczyni się do zbudowania nowoczesnej wielobranżowej gospodarki komunalnej w naszej gminie z perspektywami i możliwościami dalszego rozwoju, dzięki którym wzrośnie poziom, zakres i jakość usług świadczonych przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych.

Pragniemy również zapewnić, że obiekt nie będzie „składowiskiem odpadów”, jak twierdzą nieprzychylni, lub co gorsza wysypiskiem. Gromadzone w punkcie odpady będą przechowywane wyłącznie w kontenerach, a kontenery znajdować się będą we wiatach. Po zapełnieniu kontener będzie na bieżąco wywożony w celu zagospodarowania zawartości w zewnętrznych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. Między innymi w tym celu Gminna Jednostka Usług Komunalnych wyposażona zostanie w kolejny, duży samochód ciężarowy typu „hakowiec”, który umożliwi bieżący transport odpadów bez konieczności gromadzenia ich w PSZOK.

Lokalizacja PSZOK w rejonie oczyszczalni ścieków jest optymalnym wyborem pod względem sprawności funkcjonowania całej gospodarki komunalnej w gminie. Taka lokalizacja stwarza również możliwości optymalizacji pracy oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Łysych. Dachy budynków PSZOK będą docelowo wykorzystane do montażu instalacji fotowoltaicznych dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie wzrostu cen odbioru ścieków komunalnych z powodu drastycznie wzrastających cen energii elektrycznej.

Obecnie trwają prace murarskie w budynku administracyjno-socjalnym oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Obszar PSZOK został już wygrodzony i wyposażony w niezbędną podziemną infrastrukturę sieciową (przyłącza). Planowany termin oddania obiektu do użytku to grudzień 2022 r.

Autor: Kierownik GJUK – Andrzej Szymczyk