Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

BUDOWA PSZOK ZAKOŃCZONA

Mam przyjemność poinformować, że zakończyła się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych wraz z infrastrukturą towarzyszącą służącą potrzebom działalności Gminnej Jednostki Usług Komunalnych. 21 grudnia 2022 r. obiekt otrzymał decyzję pozwalającą na użytkowanie, której uzyskanie było jednym z obowiązków wyłonionego w drodze przetargu wykonawcy, natomiast 17 stycznia 2023r. odbył  się odbiór końcowy inwestycji. Koszt realizacji zadania wyniósł ok 8,5 mln zł. Gmina Łyse pozyskała 3,825 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ponad 1 mln zł w ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie (w związku z budową stacji uzdatniania wody w Lipnikach).

Dziś doskonale już widać, że rozpowszechniane w trakcie realizacji obiektu informacje, że budowane jest „wysypisko w centrum Łysych”, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Okazało się poza tym, że dzięki realizacji tego zadania Gmina Łyse sprawnie zareagowała na potrzeby wynikające z kryzysowej sytuacji  w Polsce związane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Od początku realizacji inwestycji podkreślałem, że realizowany projekt ma dużo większe znaczenie dla rozwoju kompleksowej gospodarki komunalnej w gminie  Łyse niż tylko gospodarka odpadowa. Dzięki wybudowanej infrastrukturze tylko w ciągu grudnia 2022r. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych mogła rozdystrybuować ponad 370 ton węgla. Do takiego celu niezbędne było posiadanie odpowiednio utwardzonych, zabezpieczonych, oświetlonych  i wygrodzonych placów. Niezbędna była także waga samochodowa. W realizacji zadania pomogły również zadaszone wiaty oraz właściwa infrastruktura socjalna dla pracowników. Wszystko to powstało w ramach budowy PSZOK. Jeszcze rok temu tak sprawna dystrybucja węgla kamiennego po cenach preferencyjnych własnymi siłami Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych nie byłaby możliwa.

Jestem przekonany, że dystrybucja węgla nie będzie ostatnim zadaniem, które zaskoczy mieszkańców gminy w tych dynamicznych i trudnych czasach.  Bardzo dobrze się stało, że jesteśmy jako gmina do tych zadań coraz lepiej przygotowani.

W ramach inwestycji na działce o powierzchni 33 600 m2 wydzielono teren PSZOK, na którym znalazły się między innymi:

 • budynek administracyjno-socjalny z częścią magazynowo-warsztatową o pow. 652,72 m2, w tym sala edukacji ekologicznej;
 • waga samochodowa do 60 ton o powierzchni płyty najazdowej 67,85 m2;
 • budynek odbioru i składowania odpadów elektrycznych, elektronicznych i innych uznanych za niebezpieczne - 87,27 m2;
 • wiata odbioru i składowania odpadów - 287,04 m2;
 • wiata nr 2 z myjnią i instalacją fotowoltaiczną - 321,3 m2;
 • zbiornik naziemny na gaz płynny - 6400 dm3;
 • zbiorniki podziemne na wody opadowe do ponownego wykorzystania - 77,7 m3;
 • powierzchnie utwardzone - drogi, place manewrowe, chodniki itp. - 6347 m2;
 • powierzchnia biologicznie czynna - 1408 m2;
 • ścieżka edukacji przyrodniczej;
 • 400 metrów ogrodzenia z 2 bramami wjazdowymi;
 • sieci uzbrojenia (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, zasilanie elektryczne, oświetlenie i monitoring terenu).

Pełne uruchomienie PSZOK dla mieszkańców gminy wraz ze wszystkimi usługami planowane jest na wiosnę 2023 r. po ukończeniu etapu wyposażania i formalnej organizacji funkcjonowania obiektu.

O kolejnych etapach będziemy informowali Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.gminalyse.pl  oraz Biuletynu Informacyjnego. Ten ambitny plan jest sprawnie realizowany.

 

Wójt Gminy
                                                                                                                                Grzegorz Fabiszewski