Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

BUDOWA PSZOK ZAKOŃCZONA

Mam przyjemność poinformować, że zakończyła się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych wraz z infrastrukturą towarzyszącą służącą potrzebom działalności Gminnej Jednostki Usług Komunalnych. 21 grudnia 2022 r. obiekt otrzymał decyzję pozwalającą na użytkowanie, której uzyskanie było jednym z obowiązków wyłonionego w drodze przetargu wykonawcy, natomiast 17 stycznia 2023r. odbył  się odbiór końcowy inwestycji. Koszt realizacji zadania wyniósł ok 8,5 mln zł. Gmina Łyse pozyskała 3,825 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ponad 1 mln zł w ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie (w związku z budową stacji uzdatniania wody w Lipnikach).

Dziś doskonale już widać, że rozpowszechniane w trakcie realizacji obiektu informacje, że budowane jest „wysypisko w centrum Łysych”, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Okazało się poza tym, że dzięki realizacji tego zadania Gmina Łyse sprawnie zareagowała na potrzeby wynikające z kryzysowej sytuacji  w Polsce związane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Od początku realizacji inwestycji podkreślałem, że realizowany projekt ma dużo większe znaczenie dla rozwoju kompleksowej gospodarki komunalnej w gminie  Łyse niż tylko gospodarka odpadowa. Dzięki wybudowanej infrastrukturze tylko w ciągu grudnia 2022r. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych mogła rozdystrybuować ponad 370 ton węgla. Do takiego celu niezbędne było posiadanie odpowiednio utwardzonych, zabezpieczonych, oświetlonych  i wygrodzonych placów. Niezbędna była także waga samochodowa. W realizacji zadania pomogły również zadaszone wiaty oraz właściwa infrastruktura socjalna dla pracowników. Wszystko to powstało w ramach budowy PSZOK. Jeszcze rok temu tak sprawna dystrybucja węgla kamiennego po cenach preferencyjnych własnymi siłami Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych nie byłaby możliwa.

Jestem przekonany, że dystrybucja węgla nie będzie ostatnim zadaniem, które zaskoczy mieszkańców gminy w tych dynamicznych i trudnych czasach.  Bardzo dobrze się stało, że jesteśmy jako gmina do tych zadań coraz lepiej przygotowani.

W ramach inwestycji na działce o powierzchni 33 600 m2 wydzielono teren PSZOK, na którym znalazły się między innymi:

 • budynek administracyjno-socjalny z częścią magazynowo-warsztatową o pow. 652,72 m2, w tym sala edukacji ekologicznej;
 • waga samochodowa do 60 ton o powierzchni płyty najazdowej 67,85 m2;
 • budynek odbioru i składowania odpadów elektrycznych, elektronicznych i innych uznanych za niebezpieczne - 87,27 m2;
 • wiata odbioru i składowania odpadów - 287,04 m2;
 • wiata nr 2 z myjnią i instalacją fotowoltaiczną - 321,3 m2;
 • zbiornik naziemny na gaz płynny - 6400 dm3;
 • zbiorniki podziemne na wody opadowe do ponownego wykorzystania - 77,7 m3;
 • powierzchnie utwardzone - drogi, place manewrowe, chodniki itp. - 6347 m2;
 • powierzchnia biologicznie czynna - 1408 m2;
 • ścieżka edukacji przyrodniczej;
 • 400 metrów ogrodzenia z 2 bramami wjazdowymi;
 • sieci uzbrojenia (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, zasilanie elektryczne, oświetlenie i monitoring terenu).

Pełne uruchomienie PSZOK dla mieszkańców gminy wraz ze wszystkimi usługami planowane jest na wiosnę 2023 r. po ukończeniu etapu wyposażania i formalnej organizacji funkcjonowania obiektu.

O kolejnych etapach będziemy informowali Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.gminalyse.pl  oraz Biuletynu Informacyjnego. Ten ambitny plan jest sprawnie realizowany.

 

Wójt Gminy
                                                                                                                                Grzegorz Fabiszewski