Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Nowy pojazd na wyposażeniu Gminy Łyse

Wójt Gminy Łyse informuje o zakupie samochodu ciężarowego marki Volvo z zabudową hakową na potrzeby Gminnej Jednostki Usług Komunalnych. Jego podstawowym zadaniem będzie odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) od mieszkańców Gminy Łyse. Dzięki temu zakupowi, Gminna Jednostka Usług Komunalnych będzie w stanie realizować więcej zleceń związanych z obsługą odbioru nieczystości płynnych. Zakupiony pojazd posiada zabudowę modułową, wymienialną, która może być dostosowana do bieżących potrzeb. Oprócz podstawowej zabudowy – beczki asenizacyjnej ze stali kwasoodpornej o pojemności 14000 l auto zostało wyposażone w zabudowę uzupełniającą – beczkę na wodę czystą o pojemności 5000 l z instalacją do czyszczenia wysokociśnieniowego sieci kanalizacyjnych – tzw. „WUKO”. Opisywane zbiorniki wciągane i montowane są na pojeździe przy użyciu urządzenia hakowego o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 22 tony.

Dzięki swojej modułowości samochód może być również wykorzystywany w innej działalności jednostki takiej jak remonty dróg gminnych, przewóz kruszywa i ziemi, wywóz surowców wtórnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych. Zakup ten doskonale wpisuje się w realizowany obecnie proces rozwoju kompleksowego systemu gospodarki komunalnej w Gminie Łyse. Oprócz rekordowych ilości powstającej sieci wodociągowej, nowego PSZOK, modernizacji oczyszczalni ścieków, oraz sukcesywnej wymianie i uzupełnianiu taboru i sprzętu dbamy o inne dziedziny szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Dzięki pozyskanym środkom finansowym, wielu ludziom pracującym na rzecz sukcesu Gminy Łyse oraz świetnym pracownikom Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych, którzy umiejętnie wykorzystują pozyskiwaną infrastrukturę jesteśmy w stanie co raz lepiej i efektywniej zabezpieczać potrzeby naszych mieszkańców.

Dostawa samochodu asenizacyjnego była jednym z elementów projektu „Nowy ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Łyse”. Przypominamy, że projekt ten uzyskał rekordowe dofinansowanie ze środków w wysokości 10,865 mln zł ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Łączne koszty dostawy pojazdu asenizacyjnego wraz z wyposażeniem wyniosły 1 888 000 zł netto. Generalnym wykonawcą w ramach zadania jest firma SANPROD Sp. z o.o. z Ostrołęki. Za zabudowę i wyposażenie pojazdu jako podwykonawca odpowiadała renomowana firma STOKOTA.

Po co nam ten zakup?
Zakup ten ma kolosalne znaczenie w związku z nowymi przepisami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w zakresie opróżniania zbiorników z nieczystościami. Przypominamy, że ścieki ze zbiorników bezodpływowych mogą być opróżniane wyłącznie przez uprawnione podmioty oraz przekazywane do oczyszczalni ścieków spełniającej odpowiednie wymagania środowiskowe. Zgodnie z obowiązującą na terenie Gminy Łyse uchwałą Rady Gminy, minimalna częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna odpowiadać ilości ścieków powstających w nieruchomości. Nie może to być jednak rzadziej niż 1 raz na pół roku. Wójt Gminy zobowiązany jest przekazywać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska coroczne sprawozdanie zawierające informacje o ilości nieruchomości, które oddają ścieki do oczyszczalni ścieków. Sprawozdanie takie będzie również zawierało wykaz nieruchomości, które nie realizują ustawowego obowiązku wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych. Spodziewamy się że w najbliższym czasie rozpoczną się kontrole gmin i mieszkańców gmin nie realizujących ustawowych obowiązków. Niestety kontrole takie nie rzadko kończyć się będą wysokimi karami. Zalecamy i prosimy w związku z tym o odpowiedzialne podejście mieszkańców do opisanego problemu. Gmina Łyse ze swej strony podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby umożliwić mieszkańcom korzystanie z usług asenizacyjnych. Zakup opisanego samochodu obok prowadzonej obecnie modernizacji oczyszczalni ścieków w Łysych wynika właśnie z konieczności dostosowania możliwości gminy do realizacji nałożonych na mieszkańców ustawą obowiązków.

Wójt Gminy
      Grzegorz Fabiszewski