Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Łyse za 2023 rok

  1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  6. Mieszkaniec Gminy Łyse, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte w gminie do       20 000 mieszkańców podpisami co najmniej 20 osób.
  7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Łyse za 2023 rok odbędzie się 14 czerwca 2024r. (piątek) o godzinie 1000 . W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 czerwca 2024r. (czwartek), do godziny 1530 w pok. nr 108 Urzędu Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także w biurze Rady Gminy Łyse (pok. nr 108).

Wójt Gminy Łyse

Grzegorz Fabiszewski