Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

OSP Łyse z nowym wozem strażackim dzięki wsparciu UE

OSP Łyse z nowym wozem strażackim dzięki wsparciu UE

Trwają prace nad realizacją projektu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Łysych w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof” dofinansowanego przez Unię Europejską.

  • 11.03.2024r. został ogłoszony przetarg unijny na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem na potrzeby OSP w Łysych.
  • 15.04.2024r. nastąpiło otwarcie przetargu. Wpłynęła jedna oferta z ceną 2 263 815 zł brutto.
  • 20.05.2024r. opublikowano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Wybrano Wykonawcę: WISS SAMOCHODY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 22. W związku z tym, iż kwota oferty 2 263 815,00 zł brutto była wyższa niż zaplanowana (tj. 2 152 632 zł brutto) na ten cel w budżecie Gminy Łyse konieczne było zwiększenie planu w uchwale budżetowej na rok 2024 na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 111 183 zł. W dniu 14.06.2024r. Rada Gminy Łyse Uchwałą Nr III/12/2024 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024 zwiększyła środki o kwotę niezbędną do realizacji niniejszego projektu.
  • W dniu 14.06.2024r. została podpisana umowa z wykonawcą WISS Samochody Specjalne Sp. z o.o. na dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łyse w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof. Dostawa samochodu ma nastąpić w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 14 listopada 2024 r.

Gmina Łyse realizuje projekt, by wzmocnić potencjał bojowy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych celem efektywniejszego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia.

Z projektu korzystać będą strażacy ratownicy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych. Docelowo jego realizacja będzie miała wpływ na mieszkańców Gminy Łyse oraz całego Powiatu Ostrołęckiego.

Efektem projektu będzie poprawa standardu pracy i bezpieczeństwa strażaków oraz podniesienie efektywności prowadzonych działań ratowniczych jednostki OSP w Łysych w tym do sprawnego współdziałania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w celu objęcia mieszkańców Gminy Łyse i Powiatu Ostrołęckiego  profesjonalną ochroną przed zagrożeniami oraz w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof.

Aktualnie całkowita wartość realizacji projektu wynosi:  2 278 815,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:  1 829 737,20 zł

#FunduszeUE    #FunduszeEuropejskie#FunduszeUE      #FunduszeEuropejskie