Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

ODBIÓR I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁYSE

W dniu 07 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Łyse podpisał umowę dotacji nr 1715/20/OZ/DA, na podstawie której Gmina Łyse otrzymała dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania  „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łyse”.

Do unieszkodliwienia przekazano 79,61 ton zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych). Wyroby te zostały odebrane od 28 właścicieli  nieruchomości przez firmę posiadającą wymagane w tym zakresie zezwolenia i przetransportowane na składowisko odpadów przyjmujące tego typu wyroby.

Koszty realizacji zadania wynoszą 26.223,53 zł, w tym środki z WFOŚiGW w kwocie 17.832,64 zł (70% całkowitych kosztów realizacji zadania) i środki własne gminy pochodzące z wkładu mieszkańców nieruchomości w kwocie 8.389,89 zł (30% całkowitych kosztów realizacji zadania).