Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

OGŁOSZENIE

Szanowni mieszkańcy,

informuję, że od dnia 01 lutego 2021r. załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Łyse, Urzędzie Stanu Cywilnego,  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Obsługi Placówek Oświaty oraz w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych odbywać się będzie poprzez biuro podawcze znajdujące się na parterze budynku Urzędu. Wejście do budynku od ulicy Ostrołęckiej – wejście główne.

Biuro podawcze czynne w godzinach:

- poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30,

- wtorek: 7:30-17:00,

- piątek:  7:30-14:00.

Ze względu na panujący stan epidemii w Polsce i w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zwracam się z prośbą o korzystanie z innych form komunikacji z Urzędem w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu:

- telefonicznie,

- pocztą tradycyjną,

- pocztą elektroniczną,

- portal ePUAP.

 

Wójt Gminy
Grzegorz Fabiszewski