Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

I N F O R MA C J A

Wójt Gminy Łyse stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łysych ( I piętro) oraz na stronach internetowych www.gminalyse.pl, https://uglyse.e-bip.eu, od dnia 30.03.2021 roku na okres 21 dni zostały zamieszczone wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Wójt Gminy
Grzegorz Fabiszewski