Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  20  października  2021 roku  o  godz. 8:30 odbędzie się  wspólne posiedzenie stałych  Komisji  w budynku kompleksu kulturalno-rekreacyjnego  Gminy Łyse.