Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.  U.  z  2020 r.,   poz. 713 z późn. zm./ zwołuję na dzień  20 października 2021  r. o godzinie  10.00  XXIII  Sesję Rady Gminy Łyse.

Sesja odbędzie się w budynku kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Łysych.