Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Gmina Łyse otrzymała dofinansowanie na realizację zadań dla jednostki OSP Lipniki

Wójt Gminy Łyse informuje o otrzymanym dofinansowaniu przez Gminę Łyse w łącznej wysokości 79.700 zł z następujących źródeł:

  • 21.500 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont budynku strażnicy OSP w Lipnikach. W ramach zadania zostanie wyremontowane zaplecze socjalne i łazienka;

LOGO MAZOWSZE

  • 58.200 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości na zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

LOGO FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

Całkowity koszt realizacji zadania będzie wynosił 64.732 zł. Wkład własny Gminy Łyse to kwota 6.532 zł.

Wójt Gminy Łyse
Grzegorz Fabiszewski