Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Szkolna Gra Terenowa pod hasłem "Szanuj wodę, ratuj przyrodę”

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych aktywnie włączyła się w obchody Światowego Dnia Wody.  Klasy IV – VIII uczestniczyły w Szkolnej Grze Terenowej pod hasłem "Szanuj wodę, ratuj przyrodę". Uczestnicy mieli 120 minut na zaliczenie 6 baz ( klasy 4-5) i 8 baz ( klasy 6-8) oraz bazy niespodzianki, na której  musieli wykazać się kreatywnością i wykonać zadania praktyczne.  Gra rozpoczęła się od zbiórki uczestników i przedstawienia obowiązujących zasad.

O godzinie 8.35 jedenaście drużyn wyruszyło na trasę.  Zadania prezentowały różny stopień trudności, w związku z tym uczestnicy musieli wykazać się skupieniem, uwagą, umiejętnościami matematycznymi oraz informatycznymi, gdyż większość zadań była zakodowana. Była to super zabawa,  poruszająca bardzo ważny problem zanieczyszczeń i braku wody oraz zadań dla nas, jako obywateli "Zielonej Planety" , aby nadal nią była, a każdy człowiek ją zamieszkujący miał dostęp do czystej wody. Grę przygotowali członkowie Koła Ekologicznego. Ta innowacyjna forma nauki i zabawy pozwoliła uczestnikom pogłębić swoją wiedzę na temat znaczenia wody dla życia na Ziemi oraz wyzwań z nią związanych. Zwiększyła świadomość uczestników na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą zanieczyszczenia i nieodpowiedzialne gospodarowanie zasobami wodnymi. Poprzez interaktywne zadania i wyzwania, uczestnicy mieli szansę lepiej zrozumieć konieczność ochrony wód i podejmowania działań na rzecz ich ochrony.

Dziękujemy za pomoc paniom Wioletcie Śniadach i Jolancie Puławskiej

A oto zwycięskie drużyny:
Kategoria klasy 6-8 
Miejsce I - klasa VIIb i VIIIb
Miejsce II - klasa VIIIa
Miejsce III - klasa VIa
Kategoria klasy 4-5
Miejsce I  klasa IVa 
Miejsce II klasa IVb
Miejsce III klasa Va

Zwycięzcom gratulujemy.

Autor: Szkoła Podstawowa w Łysych /AS/