Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Łyse z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych Gminy Łyse w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi