Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Łysych

Zgodnie z art. 410 § 7   ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r.  poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza   w Łysych, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 numery: