Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Czerwcowe podsumowanie zadań inwestycyjnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stadion lekkoatletyczny, przebudowa drogi na kolonii Dąbrówki oraz budowa ronda nieopodal budynku Szkoły Podstawowej to aktualnie realizowane inwestycje w miejscowości Łyse.

Trwają prace związane z realizacją zadania pn: „Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK.” Do tej pory udało się zrealizować około 40 % zakresu robót budynku administracyjnego oraz budynku obsługi wagi, dozoru i magazynu produktów do ponownego wykorzystania. Przygotowano konstrukcyjnie wagę samochodową oraz posadowiono fundamenty budynku odbioru odpadów elektronicznych. Na realizowanej inwestycji wykonano już większość przyłączy oraz terenowych sieci technicznych takich jak oświetlenie, sieć monitoringu itp. Praktycznie w całości wykonana została podziemna infrastruktura odwodnienia terenu. Zostało również zrealizowane utwardzenie i wybrukowanie około 20 % przewidzianego pod inwestycję terenu, a w ostatnich dniach wykonano bitumiczny zjazd z drogi publicznej. Zrealizowane jest również około 75 % zakresu ogrodzenia terenu. Łącznie poziom zaawansowania wynosi około 30 %.

Oceniając postęp prac stwierdzić należy, że przebiegają one zgodnie z założonym harmonogramem i mimo utrudnień związanych ze znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych uda się zakończyć inwestycję z zakładanym terminie (grudzień 2022 r.). Koszt budowy nowoczesnego obiektu wynosi ponad 8 mln zł, przy czym Gmina Łyse pozyskała 2 mln zł dofinansowania w ramach II tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1.046.397,30 zł w ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie (w związku z budową stacji uzdatniania wody w Lipnikach). Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy obsługi mieszkańców Gminy Łyse w szerokim zakresie usług komunalnych umożliwiając dalszy dynamiczny rozwój działalności Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych.

Budowa stadionu lekkoatletycznego w  msc. Łyse”, to jedno z większych zadań inwestycyjnych  realizowanych przez Gminę Łyse w bieżącym roku. Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1,1 mln zł). Obszar inwestycji graniczy bezpośrednio z terenem szkolnym, na którym zlokalizowany jest m.in. budynek szkoły podstawowej, hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz kompleks sportowy „Orlik” z ogólnodostępnymi sanitariatami i szatniami dla sportowców. Wykonawcą wyłonionym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest INTERHALL Sp. z o. o. z Katowic. Aktualnie wykonywane są roboty ziemne oraz ogrodzenie boiska. Realizacja inwestycji obejmuje również budowę:

  • boiska do piłki nożnej o wymiarach 55x100m o nawierzchni trawiastej,
  • bieżni prostej dł. 100m i 110m o nawierzchni z poliuretanu,
  • rzutni do pchnięcia kulą,
  • skoczni do skoku w dal i trójskoku wraz z rozbiegiem o nawierzchni z poliuretanu,
  • skoczni do skoku wzwyż o nawierzchni z poliuretanu,
  • trybun dla widowni,
  • ławki dla zawodników.

Budowa stadionu z boiskiem ma na celu przede wszystkim promocję aktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców naszej gminy. Nowy obiekt przyczyni się również do zwiększenia integracji lokalnej społeczności, poszerzenia oferty rekreacyjnej i edukacyjnej oraz podniesienia wartości turystycznej gminy.

Ku końcowi zbliża się przebudowa 1,5 km drogi gminnej w dzielnicy Dąbrówki. Wszystko wskazuje na to, że Wykonawca - Przedsiębiorstwo Polski Asfalt Produkt Sp. z o.o. z Ostrołęki – zakończy przebudowę przed planowanym terminem realizacji zadania (połowa września br.). Nawierzchnia bitumiczna jezdni została już w większości wykonana, budowane są kolejne zjazdy. Następnie utwardzone zostaną pobocza oraz wykonane oznakowanie poziome i pionowe.

Zwiększy się też bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Łysych oraz powstającym stadionie. Problematyczne skrzyżowanie ulic Szkolnej, Piwnej i Ogrodowej jest w trakcie przebudowy na rondo. Dodatkowo wyłączony z ruchu zostanie teren na zatoczkę autobusową dla autokarów dowożących uczniów. Powyższe działania usprawnią znacznie ruch uliczny w obrębie skrzyżowania, które stanowi również dojazd do budowanego stadionu lekkoatletycznego.

Obie inwestycje drogowe są finansowane ze środków własnych Gminy Łyse.

Wójt Gminy
Grzegorz Fabiszewski