Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Raport z inwestycji drogowych

Szanowni mieszkańcy,
z ogromną satysfakcją pragnę poinformować Państwa o przebiegu inwestycji realizowanych na terenie gminy Łyse.

Ubiegły tydzień przebiegał bardzo intensywnie za sprawą wykonywanych działań w zakresie infrastruktury drogowej oraz z tym związanych częściowych odbiorów robót. Prace drogowe zostały przeprowadzone w miejscowościach Łączki, Piątkowizna, Lipniki oraz Dęby i Łyse, stanowiących 6 odcinków drogowych. Przedsięwzięcia drogowe wykonywane w miejscowości Łączki, Piątkowizna i Lipniki są kontynuacją działań podjętych w ramach Programu Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, zaś inwestycja realizowana w miejscowości Dęby i Łyse dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Etapy realizacji poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

 1. droga gminna relacji Łączki – kolonia Pod Górami: w dniu 11.03.2024 r. komisja dokonała odbioru podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm. W dniu 15.03.2024 r. wykonawca rozpoczął prace polegające na ułożeniu pierwszej warstwy bitumicznej.
 2. droga gminna w miejscowości Łączki kolonia Ceran: w dniu 11.03.2024 r. nastąpił odbiór warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, łączna grubość nawierzchni bitumicznej wynosi 8 cm. Długość odcinka drogi stanowi 980 m;
 3. droga gminna relacji Piątkowizna – Ksebki kolonia Górka: w dniu 11.03.2024 r. odebrano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna o łącznej grubości 8 cm. Długość odcinka drogi to około 980 m;
 4. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki – kolonia Brzeźniaki: w dniu 11.03.2024 r. odebrano komisyjnie podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 22 cm. W dniu 14.03.2024 r. dokonano odbioru warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz została wykonana kolejna nawierzchnia – warstwa bitumiczna o grubości 4 cm. Długość odcinka drogi wynosi 994 m;
 5. droga gminna w msc. Łączki kolonia Kobylak: w dniu 12.03.2024 r. na odcinku 990 m dokonano odbioru podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm.

Wykonawcą pierwszych czterech odcinków dróg gminnych jest firma budowlana STRABAG z Pruszkowa. Drogę w msc. Łączki kol. Kobylak wykonuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży.

Przebudowa drogi relacji Łyse-Tyczek Noski zmierza ku końcowi, firma budowlana PBK w Łomży, której przekazano do realizacji wskazane zadanie zakończyła układanie masy bitumicznej, składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.

Pozostałe odcinki dróg, które będą sukcesywnie realizowane w ramach zadania pn. „Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse”, przeznaczono do wykonania firmie STRABAG, a są to:

 • przebudowa drogi gminnej relacji Warmiak – Spaliny (wykonanie podbudowy),
 • budowa drogi gminnej w miejscowości Łyse kolonia Rudne na działce ew. nr 2112/1, 2112/2, 2111/1, 861,2 (obręb Łyse),
 • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łyse kolonia Kruczy Borek na działce ew. nr 748 (obręb Łyse),
 • przebudowa drogi gminnej relacji Lipniki – kolonia Podladzie (prawa strona),
 • budowa drogi gminnej relacji Łyse – kolonia Myszano,
 • przebudowa drogi gminnej relacji Szafranki – kolonia dz. nr 926, 927,
 • przebudowa drogi gminnej relacji Baba – kolonia Zawądole,
 • rozbudowa drogi gminnej relacji Zalas – Piątkowizna, kolonia Dudy.

Ponadto trwają prace budowlane (prace ziemne i związane z przygotowaniem podbudowy) w ramach zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg w msc. Serafin, Łączki i Dudy Puszczańskie”, za wykonanie którego odpowiada Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży:

 • przebudowa drogi gminnej w msc. Dudy Puszczańskie kolonia Polka,
 • przebudowa drogi gminnej w msc. Serafin kolonia,
 • przebudowa drogi gminnej w msc. Łączki kolonia Kobylak (wymieniona wcześniej).