Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Odbiór końcowy inwestycji "Nowy Ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Łyse"

Szanowni Państwo!
Z wielką satysfakcją i radością informuję, że w dniu 27 marca 2024 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji "Nowy Ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Łyse". Inwestycja o łącznej wartości prawie 21,5 mln zł jest rekordową w historii naszej gminy.

Łącznie na terenie gminy Łyse w ramach tej jednej tylko inwestycji powstało  64,22  km nowych odcinków sieci wodociągowej. Zwiększyliśmy o 60% wydajność oczyszczalni ścieków w Łysych. Stworzyliśmy zaplecze techniczne, system dozoru on-line infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 100 % naszych klientów korzysta obecnie z wodomierzy z odczytem radiowym. Zakupiony został nowy tabor asenizacyjny (samochód ciężarowy Volvo) wraz z wysokociśnieniowym urządzeniem do konserwacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej  i techniczny pojazd pogotowia wodno-kanalizacyjnego z napędem elektrycznym. Stworzyliśmy na nowym PSZOK centrum dozoru infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Zadanie udało się zrealizować dzięki olbrzymiemu dofinansowaniu w kwocie 10,865 mln zł pozyskanemu z Programu Inwestycji Strategicznych. Jako gmina optymalizowaliśmy oczywiście możliwości dofinansowania pozyskując środki z wielu innych źródeł. W ten sposób wkład środków własnych gminy w realizację zadania nie przekroczył 2 mln. zł. Cyfry te są tym bardziej pozytywne, że była to największa kwotowo inwestycja wśród wszystkich gmin powiatu ostrołęckiego w kadencji 2018-2024. Inwestycja zrealizowana z sukcesem i pożytkiem dla mieszkańców.

Wielkie podziękowania należą się wykonawcy zadania – firmie Sanprod Sp. z o.o. z Ostrołęki, która udźwignęła i zrealizowała inwestycję pół roku przed ostatecznym terminem zamknięcia zadania.   

Podziękowania należą się również Radnym Gminy Łyse, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, oraz mieszkańcom za wspólną pracę w celu realizacji tego niezwykle potrzebnego na wiele przyszłych pokoleń zadania.

Szanowni Państwo. Dziś jest taki dzień, w którym wszyscy możemy być dumni z postępu jaki Gmina Łyse zrobiła w ciągu mijającej kadencji w zakresie infrastruktury wodociągowej. W 2018 roku, gdy obejmowałem kadencję, sieci wodociągowej w Gminie Łyse było 46 km w zaledwie dwóch miejscowościach. Dziś jest to 202,5 km w 15 miejscowościach i wiele planów na budowę kolejnych odcinków.

Cieszymy się niezwykle, że nasze ambitne cele stają się rzeczywistością służącą naszym mieszkańcom.

   Wójt Gminy Łyse
Grzegorz Fabiszewski