Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiększ zdjęcie

XXXVI SESJA RADY GMINY ŁYSE – 21 kwietnia 2017r.

25 kwietnia 2017

Na wstępie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Gminy Łyse zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy. Następnie Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2016 rok.

Czytaj więcej o: XXXVI SESJA RADY GMINY ŁYSE – 21 kwietnia 2017r.

Planowane wyłączenia prądu w rejonie ostrołęckim w dniu 02.05.2017r.

25 kwietnia 2017

Informacja

24 kwietnia 2017

W dniu 24 kwietnia 2017r. (poniedziałek) Urząd Gminy Łyse czynny będzie do godziny 14.00. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.                    

Czytaj więcej o: Informacja

OBWIESZCZENIE

19 kwietnia 2017

o wydaniu postanowienia w sprawie  odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tartak”, gmina Łyse, powiat ostrołęcki realizowanego na terenie miejscowości Tartak, Lipniki

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

19 kwietnia 2017

Na   podstawie   art. 20   ust.  3 i 4   ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o   samorządzie   gminnym   /tekst jednolity Dz.  U.  z   2016 r.,   poz. 446 z późn. zm./    zwołuję   na    dzień   21 kwietnia 2017  r.  o godzinie  13.00  XXXVI  Sesję Rady Gminy Łyse.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysych.

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE
Powiększ zdjęcie

Konkurs, Konkurs, Konkurs !!!

14 kwietnia 2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIKCH PRAGNIE ZAPROSIĆ UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS I-III GIMNAZJUM Z GMINY ŁYSE NA:

,,III GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY’’

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 28.04.2017r o GODZ. 9.00

Czytaj więcej o: Konkurs, Konkurs, Konkurs !!!
Powiększ zdjęcie

Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łysych

14 kwietnia 2017

Uczniowie i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza zapraszają społeczność szkół podstawowych z terenu powiatu ostrołęckiego na obchody jubileuszu 50-lecia nadania imienia oraz 30-lecia nadania sztandaru, które odbędą się 19 maja 2017 r. o godz. 12.00.

Czytaj więcej o: Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łysych
Powiększ zdjęcie

V Zbiórka Makulatury - 12-04-2017

14 kwietnia 2017

W ramach działań projektowych Stowarzyszenia „Uśmiech Dzieci” z Łysych przeprowadzono V Zbiórkę Makulatury. Tradycyjnie w akcji uczestniczyli wychowankowie Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej im. kpr. Misia Wojtka w Łysych. Zgromadzoną makulaturę segregowano i przekazano do skupu firmy Stora Enso. Zostanie ona powtórnie wykorzystana do produkcji papieru.

Stowarzyszenie "Uśmiech Dzieci"
Czytaj więcej o: V Zbiórka Makulatury - 12-04-2017

Ogłoszenie Nr: 4/2017 dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej

11 kwietnia 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków:  1.190.000,00 PLN) ...

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Nr: 4/2017 dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej

Ogłoszenie Nr: 3/2017 rozwój działalności gospodarczej

11 kwietnia 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR (limit dostępnych środków: 1.000.000,00 PLN) ...

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Nr: 3/2017 rozwój działalności gospodarczej