Jesteś tutaj: Start
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAWIADOMIENIE

17 września 2019

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o  samorządzie  gminnym /tekst jednolity Dz.  U.  z   2019 r., poz. 506 z późn. zm./ zwołuję na   dzień 24 września 2019  r.  o godzinie 9.00  IX  Sesję Rady Gminy Łyse.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysych.

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I

16 września 2019

z dnia 16 września 2019 o terminie i miejscu losowań członków obwodowych komisji wyborczych

Czytaj więcej o: INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I
Powiększ zdjęcie

VI Samorządowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse

15 września 2019

Wyniki:
I miejsce -  sołectwo Lipniki
II miejsce -  sołectwo Zalas
III miejsce -  sołectwo Łyse

Czytaj więcej o: VI Samorządowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse

Z A W I A D O M I E N I E

11 września 2019

w dniu 17 września  2019  roku o godz.  9.00  odbędzie się  wspólne posiedzenie stałych Komisji  w biurze Rady  Gminy Łyse

Czytaj więcej o: Z A W I A D O M I E N I E
Powiększ zdjęcie

OGŁOSZENIE

10 września 2019

W związku z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 września 2019r., znak: WBZK-III.7160.4.23.2019.MK Wójt Gminy Łyse informuje, że producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą na łąkach i pastwiskach.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I

10 września 2019

 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosownia korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Czytaj więcej o: Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁYSE

10 września 2019

z dnia  9 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Wójt Gminy - Grzegorz Fabiszewski
Czytaj więcej o: INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁYSE

Planowane wyłączenia prądu w rejonie ostrołęckim w dniach 16-20.09.2019r.

10 września 2019
Powiększ zdjęcie

NARODOWE CZYTANIE - NOWELE POLSKIE

7 września 2019

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Łysych po raz kolejny zaprosili mieszkańców Gminy Łyse do uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

Czytaj więcej o: NARODOWE CZYTANIE - NOWELE POLSKIE
Powiększ zdjęcie

2 września 2019 roku - Inauguracja roku szkolnego 2019/2020; 80 rocznica wybuchu II wojny światowej

7 września 2019

2 września 2019 roku o godz. 9.00 uczniowie, rodzice i nauczyciele z wielkim entuzjazmem rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/20. Społeczność szkolna w sposób szczególny przywitała nowo powołaną dyrektor – panią Marzenę Pliszkę.

SP Łyse
Czytaj więcej o: 2 września 2019 roku - Inauguracja roku szkolnego 2019/2020; 80 rocznica wybuchu II wojny światowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

7 września 2019

Realizacja zadania  z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu rodzinnego domu pomocy  dla osób wymagających całodobowych usług bytowych i opiekuńczych z powodu wieku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy, a także zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

6 września 2019

Realizacja zadania  z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu rodzinnego domu pomocy  dla osób wymagających całodobowych usług bytowych i opiekuńczych z powodu wieku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy, a także zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego

Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo

5 września 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie 23-27 września 2019 roku organizuje Tydzień Przedsiębiorcy.

Tydzień Przedsiębiorcy jest przedsięwzięciem skierowanym do przedsiębiorców, a także osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności oraz do klientów, którzy chcą zapoznać się z przepisami i zasadami dot. obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej o: Szanowni Państwo

Nowi dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Łyse

5 września 2019

Za nami uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Był to niewątpliwie duży stres dla dzieci, które z początkiem września uczęszczają do tzw. „zerówki” oraz I klasy, ale również dla nowych dyrektorów placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Łyse.

Czytaj więcej o: Nowi dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Łyse