Jesteś tutaj: Start
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach

22 stycznia 2020

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach zawartej umowy dotacji nr 0906/19/NZ/D z dnia 07.11.2019r. na zadaniepn. „ Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach”.

Czytaj więcej o: Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach
Powiększ zdjęcie

ZAPROSZENIE

22 stycznia 2020

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, KATECHETÓW
I PRACOWNIKÓW OŚWIATY  Z TERENU DEKANATU MYSZYNIEC NA
SPOTKANIE NOWOROCZNE  Z BISKUPEM TADEUSZEM BRONAKOWSKIM
w dniu 28 stycznia 2020 roku

Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNI ALARMOWYCH NA TERENIE RP

22 stycznia 2020

Zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOPNI ALARMOWYCH NA TERENIE RP

ZAWIADOMIENIE

21 stycznia 2020

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji  do Spraw Rozwoju Społecznego w biurze Rady Gminy Łyse.

Przewodniczący Komisji - Witold Bubrzycki
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

21 stycznia 2020

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w biurze Rady Gminy Łyse.

Przewodniczący Komisji - Jarosław Kaczmarczyk
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

21 stycznia 2020

Na   podstawie   art. 20   ust. 3 i 4   ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o   samorządzie   gminnym  zwołuję   na    dzień  27 stycznia 2020  r.  o godzinie 10.00  XII  Sesję Rady Gminy Łyse.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysych.

Przewodniczący Rady - Stanisław Eugeniusz Lisek
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E

21 stycznia 2020

W dniu 27 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji  do Spraw Rozwoju Gospodarczego w biurze Rady Gminy Łyse.

Przewodniczący Komisji - Stanisław Duda
Czytaj więcej o: Z A W I A D O M I E N I E

NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

21 stycznia 2020

Wójt Gminy Łyse informuje, że w terminie od 03 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Łyse pokój nr 9 (parter budynku) producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej o: NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
Powiększ zdjęcie

#02 KURPIOWSKI BIEG MORSA

20 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie

INFORMACJA

20 stycznia 2020

Wójt Gminy Łyse informuje, że Gmina Łyse na początku roku 2020 zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁYSE I/2020

20 stycznia 2020

Informacja o zasadach wydobycia piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych

20 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie

Orkiestra zagrała w Zalasiu

17 stycznia 2020

W 28 finale WOŚP pod pełnym energii hasłem: „Wiatr w żagle”, zorganizowanym na terenie gminy Łyse,  po raz  kolejny wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalasiu. Wolontariusze wraz z miejscowym koordynatorem akcji – sołtysem Zalasa, panem Mirosławem Bałdygą -  kwestowali  już w piątek w szkołach parafii Zalas, a także po niedzielnych mszach w Zalasiu i Łysych.

Czytaj więcej o: Orkiestra zagrała w Zalasiu
Powiększ zdjęcie

Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020!

17 stycznia 2020

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!
Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

Czytaj więcej o: Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020!
Powiększ zdjęcie

UWAGA ROLNICY

16 stycznia 2020

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

Czytaj więcej o: UWAGA ROLNICY

Informacja

16 stycznia 2020

Gmina Łyse informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łyse” w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-14-093/18 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020 nie uzyskał akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i pozostał bez rozpatrzenia na etapie oceny formalnej.

Czytaj więcej o: Informacja

Planowane wyłączenia prądu w rejonie ostrołęckim w dniach 20-24.01.2020 r.

16 stycznia 2020

KURS – DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

16 stycznia 2020

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁOMŻY ZAPRASZA NA KURS DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO

Czytaj więcej o: KURS – DIAGNOSTA SAMOCHODOWY