„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II

30 maja 2017

Projekt nr: POIS.02.03.00-00-0164/16-00

W maju 2017r. Gmina Łyse przystąpiła do realizacji zadania pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Czytaj więcej o: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II

Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 250706W Lipniki - Baba, Nr 250732W Lipniki - Dawia, Nr 250733W Szafranki - kol. Kamrodla

9 listopada 2016

Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół w Zalasiu

28 stycznia 2016

Projekt "Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół w Zalasiu" był współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" Działanie 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji" Całkowita wartość projektu 2 491 969,99 PLN, koszty kwalifikowane 2 488 133,65 PLN, kwota dofinansowania z EFRR i budżetu państwa - 1 963 386,26 PLN ...

Czytaj więcej o: Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół w Zalasiu

Informacje archiwalne

8 listopada 2016