Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Nagrania obrad Rady Gminy Łyse

Artykuły

 • XXXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 23 grudnia 2022 r.

  Budżet na 2023 rok oraz  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łyse jednogłośnie uchwalone.

  XXXIV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 23 grudnia 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych. Na wstępnie Rada Gminy Łyse jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łyse na lata 2023 – 2026.

  Czytaj Więcej o: XXXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 23 grudnia 2022 r.
 • XXXV Sesja Rady Gminy Łyse - 31 stycznia 2023 r.

  XXXV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 31 stycznia 2023 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 oraz zmiany w budżecie gminy na 2023 rok w celu realizacji nowych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych. Na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych Gmina Łyse już wkrótce zleci przebudowę ponad 16 km dróg, które uzyskały bardzo korzystne dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 9,2 mln zł.  Gmina Łyse jest w trakcie procedury przetargowej na przebudowę drogi relacji Pupkowizna-Wanacja, która uzyskała od samorządu Mazowsza dofinansowanie w wysokości ponad 1,4 mln zł (63,63% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania).

  Czytaj Więcej o: XXXV Sesja Rady Gminy Łyse - 31 stycznia 2023 r.
 • XXXIII Sesja Rady Gminy Łyse - 22 listopada 2022 r.

  XXXIII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 22 listopada 2022 roku w budynku Urzędu Gminy Łyse. Została zwołana na wniosek Wójta Gminy Łyse  w celu wprowadzenia przez Radę Gminy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026. Powyższe zmiany były niezbędne do jak najszybszego zawarcia umowy na odbiór węgla od spółki „Węglokoks” S.A., w celu dalszej jego dystrybucji wśród naszych mieszkańców. Warto nadmienić, że Gmina Łyse jest jedną z niewielu w regionie, która w tak krótkim czasie zawarła powyższą umowę, by w możliwie jak najszybciej rozpocząć sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach.

  Czytaj Więcej o: XXXIII Sesja Rady Gminy Łyse - 22 listopada 2022 r.
 • XXXII Sesja Rady Gminy Łyse - 04 listopada 2022 r.

  XXXII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 04 listopada 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie przegłosowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz budżetu gminy na 2022 rok.

  W budżecie gminy na bieżący rok ujęte zostały środki otrzymane z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na realizację  zadania  „Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizacje istniejącego oświetlenia w Gminie Łyse” w kwocie 100.000 zł;
  • Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości  Łyse” w kwocie 700.000 zł.                   
  Czytaj Więcej o: XXXII Sesja Rady Gminy Łyse - 04 listopada 2022 r.
 • XXXI Sesja Rady Gminy Łyse - 02 września 2022 r.

  XXXI Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 02 września 2022 roku w budynku Świetlicy Wiejskiej w Szafrankach.

  Na wstępie obrad Skarbnik Gminy Jan Czyż przedstawił informację o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. Następnie Rada Gminy Łyse jednogłośnie przegłosowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

  Czytaj Więcej o: XXXI Sesja Rady Gminy Łyse - 02 września 2022 r.
 • XXX Sesja Rady Gminy Łyse - 30 czerwca 2022 r.

  XXX Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 30 czerwca 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz zmiany w budżecie gminy na 2022 rok.  W budżecie gminy na bieżący rok ujęta została zwiększona o kwotę 84.000 zł dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje  pn. „Przebudowa drogi gminnej Tartak-kolonia od km 0+000 do km 0+950”. Po zmianach dotacja wynosi 164.000 zł. Ponadto zwiększeniu o kwotę 132.171 zł uległy wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej Łyse-kolonia Dąbrówki oraz o kwotę 200.000 zł koszty budowy stadionu lekkoatletycznego w Łysych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026 zmieniona została kwota przeznaczona na finansowanie przebudowy drogi gminnej Łyse - Pupkowizna na 7.702.000zł (z czego wydatki w bieżącym roku wynoszą 1.000.000 zł oraz w roku kolejnym 6.702.000 zł).

  Czytaj Więcej o: XXX Sesja Rady Gminy Łyse - 30 czerwca 2022 r.
 • XXIX Sesja Rady Gminy Łyse - 20 maja 2022 r.

  WÓJT GMINY ŁYSE Z ABSOLUTORIUM

  Na wstępie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Łyse Wójt Gminy Grzegorz Fabiszewski przedstawił raport o stanie gminy za rok 2021. Następnie  radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy Łyse, również jednogłośnie, udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy.

  Czytaj Więcej o: XXIX Sesja Rady Gminy Łyse - 20 maja 2022 r.
 • XXVIII Sesja Rady Gminy Łyse - 12 kwietnia 2022 r.

  XXVIII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 12 kwietnia 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Łyse Grzegorza Fabiszewskiego w celu dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026 wynikających z potrzeby uzyskania zgody Rady Gminy Łyse na zwiększenie środków finansowych na realizację zadania pn. „Nowy Ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Łyse”.

  Czytaj Więcej o: XXVIII Sesja Rady Gminy Łyse - 12 kwietnia 2022 r.
 • XXVII Sesja Rady Gminy Łyse - 25 marca 2022 r.

  XXVII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 25 marca 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie przegłosowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz budżetu gminy na 2022 rok. Wśród nowych zadań w budżecie gminy na bieżący rok wpisane zostały między innymi:

  • opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadań: „Zaprojektowania i budowy sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania wody w msc. Zalas” oraz „Zaprojektowanie  i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w łącznej kwocie 49.098 zł;
  • „Zakup sprzętu na potrzeby GJUK” w kwocie 30.000 zł;
  • „Rozbudowa i zwiększanie odporności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łyse” – „Zaprojektowanie i budowa zbiorników retencyjnych wód opadowych w msc. Łyse” w kwocie 500.902 zł.
  Czytaj Więcej o: XXVII Sesja Rady Gminy Łyse - 25 marca 2022 r.
 • XXVI Sesja Rady Gminy Łyse - 28 stycznia 2022 r.

  XXVI Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 28 stycznia 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2026 oraz budżet gminy na 2022 rok. Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy Łyse na nowy okres uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stałych komisji Rady Gminy. W roku 2022 dochody budżetu gminy wynoszą 43.331.684 zł, przy planowanych wydatkach w wysokości 53.832.746 zł. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią bardzo wysoką kwotę 18.006.910 zł, czyli 33,5% ogólnej kwoty wydatków. Deficyt w wysokości 10,5 mln zł sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

  Czytaj Więcej o: XXVI Sesja Rady Gminy Łyse - 28 stycznia 2022 r.
 • XXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 30.11.2021r.

  XXIV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 30 listopada 2021 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łyse na lata 2021- 2030. Dokument określa cele integracji społecznej, które są wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej, w tym przedstawicieli różnych grup społecznych i środowisk, zmierzających do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich dostępnych narzędzi oraz szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla obecnej oraz przyszłej integracji mieszkańców. Strategia jest również dokumentem niezbędnym, aby ubiegać się o możliwe do pozyskania środki w ramach różnorodnych źródeł, zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej.

  Czytaj Więcej o: XXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 30.11.2021r.
 • XXIII Sesja Rady Gminy Łyse - 20.10.2021r.

  Gmina Łyse ma swój herb, flagę, baner i pieczęcie.
  XXIII Sesja Rady Gminy Łyse miała szczególny charakter, a to za sprawą podjętej jednogłośnie uchwały określającej symbole Gminy Łyse: herb, flagę, flagę stolikową, baner i pieczęcie. W lipcu 2021r. Komisja Heraldyczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedłożonych projektów insygniów Gminy Łyse (uchwała nr 49-2060/O/2021).

  Czytaj Więcej o: XXIII Sesja Rady Gminy Łyse - 20.10.2021r.
 • XXI Sesja Rady Gminy Łyse - 18 czerwca 2021 r.

  WÓJT GMINY ŁYSE Z ABSOLUTORIUM

  Na wstępie obrad XXI sesji Rady Gminy Łyse przedstawiony został raport Wójta o stanie gminy za rok 2020. Następnie  radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy Łyse, również jednogłośnie, udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy Łyse - Grzegorzowi Fabiszewskiemu.

  Czytaj Więcej o: XXI Sesja Rady Gminy Łyse - 18 czerwca 2021 r.
 • XIX Sesja Rady Gminy Łyse - 28 stycznia 2021 r.

  XIX Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 28 stycznia 2021 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2026 oraz budżet gminy na 2021 rok. Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy Łyse na nowy okres uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stałych komisji Rady Gminy. W roku 2021 dochody budżetu gminy wynoszą 46.764.856 zł, przy planowanych wydatkach w wysokości 56.793.791 zł, z czego kwota 17.205.209 zł stanowi wydatki majątkowe (inwestycyjne). Deficyt w wysokości ponad 10 mln zł sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

  Czytaj Więcej o: XIX Sesja Rady Gminy Łyse - 28 stycznia 2021 r.
 • XVIII Sesja Rady Gminy Łyse - 30 grudnia 2020 r.

  30 grudnia 2020 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych miały miejsce obrady XVIII Sesji Rady Gminy Łyse.

  Głównym punktem obrad były zmiany budżetu gminy na rok 2020 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikające z pozyskania przez Gminę Łyse łącznie 5 mln zł dofinansowania w ramach II tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę i wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

  Czytaj Więcej o: XVIII Sesja Rady Gminy Łyse - 30 grudnia 2020 r.