Apel Wójta Gminy Łyse o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Łyse i jednostkach organizacyjnych Gminy Łyse

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2020

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia, jak również w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracam się o ograniczenie do niezbędnego minimum załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Łyse i jednostkach organizacyjnych Gminy Łyse. W celu uzyskania informacji oraz załatwienia spraw sugerujemy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Prośba skierowana jest zwłaszcza do osób, które w ostatnich dniach przebywały za granicą lub miały kontakt z takimi osobami, w szczególności przebywały w krajach, gdzie zagrożenie  zarażenia koronawirusem COVID-19 jest wysoce prawdopodobne.

Urząd Gminy Łyse
tel.: 29 7725003, 29 7725027, fax: 29 7725003 w. 41, e-mail: sekretariat@gminalyse.pl

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Łysych
tel. 29 772 54 75e-mail: gops2_lyse@wp.pl

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych
tel. 297725047, e-mail: goksir@gminalyse.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysych
tel. 511 474 711, e-mail: biblioteka@gminalyse.pl

Gminna Jednostka Usług Komunalnych
tel. 29 772 50 57, e-mail: zgk_lyse@wp.pl

Zespół Obsługi Placówek Oświaty
tel. 29 7725024, e-mail: zopo_lyse1@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych
tel. 29 7725001, e-mail: szkolapodstawowalyse@gmail.com

Szkoła Podstawowa w Lipnikach
tel. 29 7726307, e-mail: zslipniki@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa w Zalasiu
tel. 29 7725221, e-mail: zs.sekretariat@wp.pl

Samorządowe Przedszkole w Łysych
tel. 29 7725029, e-mail: pslyse@onet.eu

Zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie powiadom telefonicznie:

  • 604-754-201 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce, ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka, lub
  • 29 765-12-54, 29 765-12-37 Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Jana Pawła II 120a, Ostrołęka - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce
  • 800-190-590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem
  • 502-171-171 - numer dyżurny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie