U W A G A - WAŻNY KOMUNIKAT !

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2020

ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Z DNIEM 13 MARCA 2020 ROKU

Wszystkie osoby z terenu gminy Łyse, które zostały wezwane na kwalifikację wojskową na dzień  23 – 24 marca 2020 r. mężczyźni i 27 marca 2020 r. kobiety nie stawiają się na kwalifikację wojskową

Wójt Gminy Łyse informuje, że na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020r., poz.423)  tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. Wezwania wystawione do stawienia się do kwalifikacji wojskowej od dnia 16 marca 2020 są nieważne. Oznacza to, że wszystkie osoby z terenu gminy Łyse, które zostały wezwane na kwalifikację wojskową na dzień 23 – 24 marca 2020r. mężczyźni i 27 marca 2020r. kobiety nie stawiają się na kwalifikację wojskową do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce w tych dniach.  Osoby te zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.