„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2017

Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie z zasad przyznawania pomocy dla następujących poddziałań objętych PROW na lata 2014 – 2020:

  • 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych obszary ABC
  • 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Szkolenie organizowane jest w związku z uruchomieniem naborów wniosków w ramach w/w poddziałań.

Termin trwania naborów wniosków :  od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

 

Nabór wniosków z poddziałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF) przeprowadzony zostanie również w terminie od dnia 29 czerwca do dnia 28 lipca 2017 r.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń,

 

Termin przeprowadzenia szkolenia:  poniedziałek , 26 czerwca 2017r.,  o godzinie  10:00

Miejsce  przeprowadzenia szkolenia : Biuro Powiatowe w Ostrołęce ul. Kościuszki 17, sala konferencyjna wejście od ul . Kościuszki

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie