„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2017

Wójt Gminy Łyse ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Łyse dwóch lokali  mieszkalnych w budynku zlokalizowanym na nieruchomości składającej się z działki nr 387/3 o pow. 0,0818 ha (OS1O/00069571/5), położonym przy ul. Ks. kan. E. Sierbińskiego 28 w miejscowości Lipniki gm. Łyse. 

Pliki do pobrania