„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Oferta kształcenia dla dorosłych w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz ofertę kształcenia na kursach kwalifikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2017

Szkoły  dla  dorosłych  w  Powiecie  Ostrołęckim – oferta kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

SZKOŁY PUBLICZNE

Lp.

Typ szkoły

Zawód

Adres/telefon

 

Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

 

1.

Szkoła policealna
dla dorosłych

technik rachunkowości

ul. Niepodległości 27

06-320 Baranowo

Tel. (29) 761 39 13

technik informatyk

2.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

profil ogólny

3.

Kurs kwalifikacyjny

R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej

R6 - Organizacja
i prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

       
       

 

Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie

 

1.

Szkoła policealna
dla dorosłych

technik rachunkowości

 

 

 

 

 

ul. Piastowska 23 A

07-407 Czerwin

tel. (29) 761 45 15

 

technik turystyki wiejskiej

2.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

profil ogólny

3.

Kurs kwalifikacyjny

R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej

R6 - Organizacja
i prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

 

Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie

 

 

1.

 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 

profil ogólny

 

ul. Ostrołęcka 27

07-440 Goworowo

tel. (29) 761 40 11

 

2.

 

Kurs kwalifikacyjny

R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej

R6 - Organizacja
i prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

A18 – Prowadzenie sprzedaży

A22 – Prowadzenie działalności handlowej

 

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle

 

1.

Szkoła policealna
dla dorosłych

technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

 

 

 

 

 

ul. Słoneczna 2

07-420 Kadzidło

tel. (29) 761 84 76

 

2.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

profil ogólny

3.

Kurs kwalifikacyjny

R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej

R6 - Organizacja
i prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

R13 – Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

T6 – Sporządzanie potraw
i napojów

 

Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie

 

1.

Szkoła policealna
dla dorosłych

technik BHP

ul. Szkolna 51

07-402 Lelis

tel. (29) 761 10 27

technik rachunkowości

opiekun medyczny

asystent osoby niepełnosprawnej

opiekunka środowiskowa

terapeuta zajęciowy

opiekun osoby starszej

2.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

profil ogólny

3.

Kurs kwalifikacyjny

R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej

R16 - Organizacja
i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

 

Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

 

1.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

profil ogólny

ul. Krupki 20

07-437 Łyse

(29) 772 50 89

2.

Szkoła policealna dla dorosłych

technik rachunkowości

technik ekonomista

3.

Kurs kwalifikacyjny

R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej

R6 – Organizacja
i prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

 

 

Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu

 

1.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

profil ogólny

ul. Dzieci Polskich 5

07-430 Myszyniec

(29) 772 14 29

2.

Szkoła policealna
dla dorosłych

technik informatyk

3.

Kurs kwalifikacyjny

R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej

R7 – Ocena stanu środowiska

E12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
i urządzeń peryferyjnych

 

Zespół Szkół Powiatowych  w Troszynie

 

1.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

profil ogólny

ul. Słowackiego 3

07-405 Troszyn

(29) 767 10 58

2.

Szkoła policealna
dla dorosłych

technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

technik administracji

opiekun w domu pomocy społecznej

technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

opiekunka dziecięca

florysta

technik rachunkowości

3.

Kurs kwalifikacyjny

R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej

R6 – Organizacja
i prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

R16 – Organizacja i nadzór produkcji rolniczej

A18 – Prowadzenie sprzedaży

A22 – prowadzenie działalności handlowej