„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁYSE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2017

Na podstawie art. 97a pkt 1 w związku z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2147) informuję  o zamiarze dokonania podziału nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łączki gmina Łyse, oznaczonej nr 793 o pow. 0,1670 ha (brak księgi wieczystej)  o nieuregulowanym stanie prawnym, należącej poprzednio do zmarłych małż. Stanisława i Anny Dąbrowskich.

Pliki do pobrania