Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łyse

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2019

Gmina Łyse  w 2019 r.  otrzymała dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania  „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łyse”.

W ramach zadania  do unieszkodliwienia przekazano ok. 247,01 ton zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych). Wyroby te zostały odebrane od 73 właścicieli  nieruchomości przez firmę posiadającą wymagane w tym zakresie zezwolenia i przetransportowane na składowisko odpadów przyjmujące tego typu wyroby.

Koszty realizacji zadania wyniosły 71.494,57zł, w tym środki z WFOŚiGW (70% całkowitych kosztów realizacji zadania) w kwocie 49.980,00 zł oraz środki własne Gminy pochodzące z wkładu mieszkańców nieruchomości (30% całkowitych kosztów realizacji zadania) w kwocie 21.514,57 zł.

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie