Uroczyste otwarcie inwestycji polegającej na przebudowie trzech dróg: Nr 250706W Lipniki – Baba, Nr 250732W Lipniki – Dawia, Nr 250733W Szafranki – kol. Kamrodla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2017

4 sierpnia 2017 roku miało miejsce uroczyste otwarcie inwestycji polegającej na przebudowie trzech dróg: Nr 250706W Lipniki – Baba, Nr 250732W Lipniki – Dawia, Nr 250733W Szafranki – kol. Kamrodla, o łącznej długości ponad 12,5 km.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Mirosław Augustyniak - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mariusz Popielarz – Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Powiatu Ostrołęckiego, Krzysztof Mróz - Przewodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego, Andrzej Lis – Radny Powiatu Ostrołęckiego, Stanisław Lipka - Radny Powiatu Ostrołęckiego,  Grzegorz Bakuła - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Ostrołęka, Marek Dzieżyk - Nadleśniczy Nadleśnictwa Myszyniec, Władysław Radek – przedstawiciel Nadleśnictwa Myszyniec, Józef Bałdyga –  właściciel ZPM „JBB” w Łysych, Zenon Białobrzeski - Wójt Gminy Zbójna, Krzysztof Konopka – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach  oraz przedstawiciele samorządu Gminy Łyse.

Po oficjalnym przecięciu wstęgi nastąpiła prezentacja oraz ocena zrealizowanej inwestycji.

Gmina Łyse uzyskała dofinansowanie realizacji powyższego zadania w wysokości 63.63 % kosztów kwalifikowalnych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Koszt realizacji zadania wyniósł 3.214.086 zł, z czego środki własne stanowią kwotę 1.174.791,77 zł. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki.

Wójt Gminy Łyse – Jerzy Ksepka z dumą zaprezentował przybyłym gościom również inne realizowane na terenie gminy inwestycje, w tym wybudowaną przez mieszkańców Baby w ramach czynu społecznego scenę oraz przylegający do niej utwardzony plac.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie