„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU UZUPEŁNIENIA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2017

Wójt Gminy Łyse informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łyse-Kolno”