BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LIPNIKACH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 października 2017

Gmina Łyse maju 2017r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zleciła wykonanie zadania firmie HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z Leszna, która  zaprojektuje, a następnie wybuduje nowoczesną, wydajną oraz gwarantującą doskonałą jakość wody stację.

W celu pozyskania środków na budowę stacji uzdatniania wody w Lipnikach,  Gmina Łyse 18 września 2017 r. zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 2.615.993,24 zł. Pożyczka o której mowa powyżej ma bardzo preferencyjne warunki na jakich jest udzielana. Planowana wysokość umorzenia wynosi 40%.

Z końcem września 2017r. ta niezwykle potrzebna mieszkańcom Gminy Łyse inwestycja uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę.  Koszt realizacji zadania wynosi 3.513.792,32 zł. Oddanie stacji do eksploatacji planowane jest do końca września 2018r.