„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

GMINA ŁYSE BEZ KREDYTU, Z NOMINACJĄ DO TYTUŁU GMINA ROKU 2018 ORAZ DO STATUETKI ORŁA POLSKIEGO SAMORZĄDU, ZAŚ WÓJT GMINY ŁYSE – JERZY KSEPKA NOMINOWANY DO NAGRODY SPECJALNEJ NAJLEPSZY WÓJT ROKU 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2018

Z początkiem 2018 roku Gmina Łyse spłaciła w całości zaciągnięte przez władze samorządowe poprzedniej kadencji zadłużenie. Dzięki podjęciu odpowiednich kroków przez Wójta oraz Radę Gminy, przez okres  3 lat spłacony został kredyt w wysokości blisko 6,5 mln zł oraz odsetki w kwocie 0,5 mln zł, przy czym zrealizowany został szereg ważnych dla mieszkańców naszej gminy inwestycji. Gmina Łyse zaoszczędziła z tego tytułu blisko 1,5 mln zł (odsetki od kredytów) dzięki przyspieszeniu spłaty kredytu o 3,5 roku. Pierwotnie raty zaciągniętego zobowiązania rozpisane były do 2021 roku.

W dniu zaprzysiężenia obecnego Wójta Gminy Łyse - Jerzego Ksepki (8 grudnia 2014 roku) budżet Gminy Łyse kształtował się na następującym poziomie: dochody – 27.434.366 zł, wydatki 26.230.366 zł.  Z końcem marca 2018 roku dochody budżetu gminy wyniosły: 43.430.458 zł, przy wydatkach na poziomie 48.246.319 zł, z czego aż ponad 36% stanowiły wydatki  majątkowe (inwestycyjne). Pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie większości realizowanych w bieżącym roku inwestycji sprawiło, że Gmina Łyse nie ma potrzeby zaciągania kredytu, a zaciągnięte w poprzedniej kadencji zobowiązania finansowe zostały w całości spłacone. Ponadto Gmina Łyse znalazła się na pierwszym miejscu, wśród gmin powiatu ostrołęckiego pod względem wysokości środków przeznaczonych na realizację inwestycji w stosunku do ogólnej kwoty wydatków w 2018 roku.

Znakomita kondycja budżetu Gminy Łyse sprawiła, że Gmina Łyse została nominowana do tytułu Gmina Roku 2018 oraz do statuetki Orła Polskiego Samorządu, zaś Wójt Gminy Łyse – Jerzy Ksepka do nagrody specjalnej Najlepszy Wójt Roku 2018. Nagrody przyznawane są w ramach jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu. Powyższe nominacje są wynikiem działań podjętych przez samorząd Gminy Łyse,  zmierzających do podniesienia standardów obsługi, wzrostu jakości życia mieszkańców oraz pozycji w regionie. Plebiscyt realizowany jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku, którego celem jest budowanie i umacnianie pozycji samorządów jako silnych marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie