„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

I N F O R MA C J A

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2018

Wójt Gminy Łyse stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późń. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łysych ( I piętro) od dnia 10 lipca 2018 roku  na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Pliki do pobrania